Sprzedaż biletów miesięcznych

Sprzedaż biletów miesięcznych od 20-tego na następny miesiąc, w siedzibie firmy od 16:00 do 21:00 lub u kierowcy.